Par mums

Flourish NGO ir dažādu jomu eksperti, kas apvienojušies kopīgam mērķim - radīt pasauli, kurā iespējams zelt un plaukt visu ķermeņa formu un izmēru cilvēkiem.

Misija

Veicināt iekļaujošu un dažādībai atvērtu pasauli, kurā visiem sabiedrības locekļiem ir iespēja pilnvērtīgi realizēt savu potenciālu, neatkarīgi no izskata, piederības un ķermeņa izmēra.

Mērķi

  1. Veicināt Latvijas un Eiropas sabiedrības izpratni par ķermeņu atbrīvošanu no aizspriedumiem, popularizēt ķermeņa neitralitātes principus.

  2. Veicināt izpratni par ķermeņa svara, formas un citos estētiskos aspektos balstītu diskrimināciju un tās mazināšanai nepieciešamajām darbībām.

  3. Aktīvi strādāt pie dažādiem ķermeņiem pieejamas un labvēlīgas fiziskās un emocionālās vides veicināšanas.

  4. Stiprināt nevalstisku un valstisku organizāciju izpratni un kapacitāti dažādāko mērķa grupu iekļaušanai un uz tām vērstas diskriminācijas, kā arī naida runas mazināšanai.

Vīzija

Mēs iedomājamies pasauli, kurā visi ķermeņi var dzīvot piepildītu dzīvi bez kaunēšanās. Šādā pasaulē neviens cilvēks netiek vērtēts pēc izmēra vai ķermeņa tipa, un visdažādākie ķermeņi jūtas novērtēti, iekļauti un saredzēti. Tajā ikviens var uzaugt un novecot, pilnībā izmantojot savu potenciālu bez nepamatotiem fiziskās vai sabiedriskās telpas ierobežojumiem.

Biedrība Flourish NGO tika dibināta 2019. gadā ar nosaukumu Baroots. Saprotot, ka ir nepieciešams veikt sistēmisku darbu pie dažādu ķermeņu iekļaušanas jautājumiem, 2023.gadā mainījām gan biedrības mērķus, gan nosaukumu.

Kas mēs esam

Flourish NVO spēks ir mūsu valdes un biedru kopīgās zināšanas un prasmes. Viss ir iespējams, kad mēs sanākam kopā! Pašlaik mēs esam 7 brīvprātīgo komanda ar dažādām zināšanām, tostarp darbā ar jaunatni, komunikācijā, mākslā un kultūrā, uztura zinātnē un neformālajā izglītībā.

Ieva Miltiņa

Dibinātāja / Valdes priekšsēdētāja

Aija Bahmane

Valdes locekle / Izglītojošās aktivitātes

Elina Zuševica

Valdes locekle / Komunikācija

Aelita Streļča

Grāmatvede

Dokumenti

Valde un darbinieki