Ikvienam ir tiesības baudīt šo pasauli bez ierobežojumiem !

Flourish NGO ir biedrības Baroots pēctecis. Mēs esam dažādu jomu eksperti, kas apvienojušies kopīgam mērķim - radīt sabiedrību, kurā ērti un laimīgi jūtas visu ķermeņa formu un izmēru cilvēki.

PAr MUMS

Iespējošana caur redzamību

Ar pārliecību, ka reprezentācija un redzamība ir viens no galvenajiem ceļiem dažādākajām pieredzēm kļūt sadzirdētām un normalizētām, mēs organizējam iekļaujošus pasākumus un komunikācijas aktivitātes.

Izglītojošas pieredzes

Neformālā izglītība un jaunu metožu attīstīšana ir mūsu darba stūrakmens, jo uzskatām, ka ir nepieciešams mainīt tik daudz novecojušu priekšstatu iekļaujošas sabiedrības veicināšanai. Mācamies paši un mācām citus!

Pētniecība

Tikai apzinoties problēmu caurcaurēm un veicinot zinātniski leģitīmas informācijas pieejamību ir iespējams veikt sistēmisku un ilgtspējīgu darbu pie iekļaušanas veicināšanas. Tajā pašā laikā, gūtā izpratne ļauj mūsu vēstījumu paust pārliecinoši un piešķir tam nozīmību.

Sadarbības & tīklošanās

Mēs ticam, ka kopā varam paveikt daudz vairāk. Vietējos un starptautiskos projektos mēs pulcējam kopā līdzīgi domājošus sadarbības partnerus, lai soli pa solim rosinātu izmaiņas dažādākajos sabiedrības līmeņos - no personīgā līdz politiskam.

Dažādu ķermeņu iekļaušanas veicināšanai un interešu pārstāvībai mēs vietēja un starptautiska mēroga projektos darbojamies pamatā četros virzienos, kas atspoguļo biedrības vērtības.

Mūsu darbs tiek finansēts no ES un Latvijas grantu programmām. Vairāk par realizētajām aktivitātēm lasi mājaslapas projektu sadaļā.

Vēlies sadarboties kādas auglīgas idejas realizēšanā vai aicināt mūs dalīties ar savu ekspertīzi un pieredzi?

Balstoties uz vienotu vīziju un mērķiem, biedrībā pulcējam virkni dažādu jomu ekspertu. Vairāk par mums kopā un individuāli - sadaļā par biedrību.

"Iedomājies pasauli, kurā savas dienišķās raizes par savu izskatu varētu aizstāt ar iespēju vairāk uzmanības un laika veltīt svarīgākajām lietām – baudīšanai, mācībām, bagātinošām pieredzēm. Iedomājies ikdienu, kurā no sirds varam justies ērti un skaisti savā ādā - bez kauna vai vilcināšanās. Vai tas nebūtu atbrīvojoši?"


Ieva Miltiņa
Dibinātāja un valdes priekšsēdētāja

JAUNĀKIE BLOGA IERAKSTI